Rutekontrol / Route Survey

Massiv erfaring og stor ekspertise

Kontakt os

Alt der er nødvendigt for at transporten kan passere sikkert

Vi har stor erfaring og ekspertise i at bygge og dokumentere ruter for specialtransporter, så de kan fremføres sikkert, og til mindst mulig ulempe for borgere og selve transporten.

Route Survey-rapporten er udført, så den kan bruges som dokumentation for tilladelsesansøgninger, og er let forståelig.

Er der momenter og rutesektioner der er specielt udfordrende, har vi mulighed for at lave simuleringer som backup til den fysiske opmåling.

Vejmodifikationer

Hvis transporten kræver mere plads end normalt, så skilte og andet vejudstyr skal fjernes eller vejen skal udvides, skal der ansøges om dette. Det er som udgangspunkt altid en entreprenør, der er godkendt af myndighederne, som skal håndtere dette.

Vi søger de relevante og krævede tilladelser for udførelse af vejmodifikationer i Sverige hos myndighederne

Kommer vi uden for transport i det offentlige vejområde, eller skal der tilsluttes et nyt vejafsnit, så kræver det specialtilladelser ved myndighederne. Derudover skal der tages kontakt til den enkelte landejer, for tilladelse til at anvende området. Disse forhandlinger har vi stor erfaring i at håndtere, og har som mål, at alle er fornøjet under transportfasen, samt ved projektets afslutning.

Kontakt os for mere information eller tilbud

Speciel transportservice i Skandinavien

  • Eskorte/piloter/VTL – alle kategorier
  • Tilladelser/dispensationer
  • Vejmodifikationer
  • Rutekontrol m.v.
  • Og alt det andet du behøver til din transport

Speciel transportservice i Skandinavien

  • Eskorte/piloter/VTL – alle kategorier
  • Tilladelser/dispensationer
  • Vejmodifikationer
  • Rutekontrol m.v.
  • Og alt det andet du behøver til din transport
Skriv til os

+45 61 60 24 15