Om MAG Larsen Service ApS

Din samarbejdspartner på specialtransporter i Norden

Kontakt os

Vi løser din opgave!

MAG Larsen Service løser alle opgaver i forbindelse med udførsel af specialtransporter, herunder

 • Tilladelser
 • Broberegninger
 • Kontakt til relevante myndigheder
 • Ruteplanlægning / Route Survey
 • Klargøring af transportruter og reetablering af samme
 • Tilbud og beregninger af større projekter mm.

Vi har Danske og Svenske Vägtransportledare / Varningsbiler / Følgebiler samt kompetente styrmænd, som alle er udstyret som lovgivningerne kræver i de Nordiske lande. Vi har ligeledes en bred kontaktflade i Norden til vores kollegaer der. Dette betyder at ingen opgave er for stor for os. Ring gerne for et uforpligtende tilbud eller mere information.

Kontakt os

REFERENCER

Du kan altid kontakte os for referencer på udførte opgaver. Store som små.

På linket herunder finder du eksempler på nogle af de opgaver vi har løst gennem tiden, og eksempler på hvor meget af dit projekt vi kan løse for dig.

Vi kan inkludere alt i dit projekt fra A til Z:

✔ Pilots
✔ Permits
✔ Route Survey
✔ Route modifications
✔ Authority contact
✔ Consultant
✔ Financial controls
✔ Transport Safety

Læs mere

MAG Larsen Service
– For en grønnere fremtid

MAG Larsen Service har integreret samfundsansvar og bæredygtighed i vores strategi. På overordnet niveau betyder det, at vi stræber efter mere bæredygtige arbejdsprocesser på alle niveauer, når det er muligt. Dette inkluderer bæredygtige investeringer samt uddannelse af personalet i miljøvenlig adfærd.

For at kunne dokumentere disse tiltag i fremtiden har MAG Larsen Service udviklet en bæredygtighedsstrategi og handlingsplan frem til 2030. Disse planer fokuserer på specifikke mål inden for CO2-reduktion, Verdensmålene.

Læs mere

Code of Conduct

Vi er meget bevidste om, at sikkerhed har førsteprioritet i alle aspekter af vores håndtering af en opgave.

Når vi får en opgave, bliver den set efter for momenter, der kan have indflydelse på sikkerhed og miljø. Derudover har vi systemer, som gør, at alle involverede hele tiden er bevidste om, at dette har meget høj prioritet. Er der specielle hensyn f.eks.  på et leveringsområde/-sted vil dette blive inkorporeret i vores udførelse og planlægning af opgaven.

Vores personel har ved start af en opgave fået udleveret vores Code of Conduct, som vi forventer bliver overholdt, i alles interesse.

Vi går ikke på kompromis, når det handler om sikkerhed. Vores tolerancetærskel er meget lav når det drejer sig om sikkerhedsforhold.

Læs Mag Larsens Code of Conduct

Speciel transportservice i Skandinavien

 • Eskorte/piloter/VTL – alle kategorier
 • Tilladelser/dispensationer
 • Vejmodifikationer
 • Rutekontrol m.v.
 • Og alt det andet du behøver til din transport
Skriv til os

+45 61 60 24 15