Lovgivning Sverige

Lovgivning i forbindelse med dispensationstransporter i Sverige

Kontakt os

VTL – Eskorte

Vägtransportledare har fra 2005 overtaget politiets opgaver med at eskortere specialtransporter i Sverige. De har beføjelser til at regulere og dirigere trafik og skal kontrollere, at lovgivningen overholdes under eskorte af dispensationskrævende transport.

Vägtransportledare skal eskortere transporter, der har dimensioner over 35,00 m længde eller 4,50 m bredde, samt når transporten er nødt til at køre ud over den normale trafik lovgivning og som oftest når transporten er over den tilladte totalvægt eller akseltryk i Sverige.

Deres primære opgave er at sikre, at transporten kommer sikkert frem ved at håndtere, regulere, dirigere trafikken på en sådan måde, at transportens sikkerheden er i top for både transport og borgere.

Varning – Eskorte

Varning er et advarselskøretøj, som ikke har nogen beføjelse til at regulere eller dirigere trafik, men udelukkende er et køretøj, der enten kører bag eller foran transporten, alt efter vejens beskaffenhed for at advare andre trafikanter mod en overdimensioneret transport.

En Varningbil skal eskortere transporter over 30,00 m længde og 3,10 m bredden.

Dimensioner og vægt

En dispenstransport er en transport der er over 24,00 m lang og over 2,55 m bred, der skal ansøges om transporttilladelse på transporter over 24,00 m lang og 3,50 m bred. Er transporten over 4,50 m høj kræver det dokumentation på, at ruten er passabel, men ikke nogen egentlig transporttilladelse, hvis det kun er højden der overskrides.  Frihøjden på det overordnede vejnet er 4,50 m – Der kan være undtagelser.

Det er tilladt at køre med en totalvægt på 60,00 ton på det overordnede vejnet og 70,00 tons på specielle strækninger på vejnettet. Der er fire stats vejkategorier i Sverige (BK1 – BK2 – BK3 – BK4) samt private veje.

Akseltryk – Tung transport

12,00 ton akseltryk – 60,00 tons totalvægt er som udgangspunkt det der tillades uden transporttilladelse, men alt efter akselkonfiguration og længde på køretøjet og køretøjsdelene kan der let blive overskridelser af f.eks. brobæreevne eller vejkategori (BK), så en beregning eller vejledning vil altid være en god ide, da lovgivningen på dette område ikke er let overskuelig.

Transporter over 150t skal om muligt sejles til nærmeste havn eller transporteres på bane. Der gives normalt ikke dispensation til transport på vej, hvis anden transportmulighed forefindes. Find mere info under læs også herunder.

Læs også

Antal VTL og Varningsbiler / Størrelse transport – Tunge transporter indgår ikke i denne oversigt.

Dispensationer gyldighedstid

Antal transporter i konvoj.

Speciel transportservice i Skandinavien

  • Eskorte/piloter/VTL – alle kategorier
  • Tilladelser/dispensationer
  • Vejmodifikationer
  • Rutekontrol m.v.
  • Og alt det andet du behøver til din transport
Skriv til os

+45 61 60 24 15