Mag Larsen Service

For en grønnere fremtid….

Kontakt os

Bæredygtighed

MAG Larsen Service har integreret samfundsansvar og bæredygtighed i vores strategi. På overordnet niveau betyder det, at vi stræber efter mere bæredygtige arbejdsprocesser på alle niveauer, når det er muligt. Dette inkluderer bæredygtige investeringer samt uddannelse af personalet(chauffør) i miljøvenlig adfærd.

For at kunne dokumentere disse tiltag i fremtiden har MAG Larsen Service udviklet en bæredygtighedsstrategi og handlingsplan frem til 2030. Disse planer fokuserer på specifikke mål inden for CO2-reduktion, Verdensmålene.

Vores Mål

Vision for CO2-reduktion på transportaktiviteter og bygninger, samt for genanvendelse frem til 2030

Transportaktiviteter

 • Firmabil udskiftes til elbil inden 2030
 • Alle chauffører tilbydes undervisning i miljøvenlig kørsel

Genanvendelse

 • Alle vores lokationer sorterer affald i fraktioner
VISION FOR

Verdensmålene

3.4 FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ

Med fokus på såvel det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, vil vi undgå langtidssygemeldinger samt arbejdsskader relateret til erhvervet.

 

7.2 Andel af vedvarende energi

MAG Larsen Service skal benytte 100% grøn strøm.

 

 

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation

 • Reducere C02-udledninger ved skifter firmabil til elbiler
 • 100% medarbejder bruger elcykler/kollektive trafikmidler ind 2025

8.5.1 Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap

 • Lige løn for lige arbejde

 

Miljøtiltag

Som vi allerede har fokus på:

 • Lyskilder i alle lokaler er skiftet til LED
 • Vi underviser vores chauffør i miljøhensyn til hvert enkelt projekt
 • Oliefyr er udskiftet med varmepumper
 • Vi anvender kun øko-certificering rengøringsmidler
 • Vi indkøber kun økologiske fødevarer til vores medarbejdere
 • Vi affaldssorterer
 • Vi tilbyder vores kunder kombinerede miljøvenlige transporter
 • Vi har installeret solceller på vores lokaler

Vi er dedikerede til at tage ansvar for vores indvirkning på miljøet og samfundet omkring os. Hos MAG Larsen Service er vi forpligtede til at skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer gennem vores bæredygtighedsinitiativer og -praksis.

Sammen kan vi gøre en forskel.

Kontakt os

Speciel transportservice i Skandinavien

 • Eskorte/piloter/VTL – alle kategorier
 • Tilladelser/dispensationer
 • Vejmodifikationer
 • Rutekontrol m.v.
 • Og alt det andet du behøver til din transport
Skriv til os

+45 61 60 24 15